Jak powstaje jaskra?

Jak powstaje jaskra?

Dbanie o prawidłowe działanie aparatu wzroku jest niezwykle ważne. Dzięki szybkiej interwencji medycznej można z powodzeniem uniknąć rozwinięcia się przykrych objawów chorobowych. Jeżeli pacjent zauważy u siebie niepokojące objawy, w tym problemy z funkcjonowaniem zmysłu wzroku, powinien skierować się po pomoc do okulisty od jaskry w Warszawie.

Jaskra – czym jest?

Jednym z możliwych zaburzeń wzroku jest jaskra. Polega ona na zaburzeniu funkcjonowania przepływu cieczy wodnistej w obszarze oka, co sprawia, że płyn się kumuluje. W konsekwencji dochodzi do zwiększenia ciśnienia wewnątrz tego narządu. Jaska, która postępuje, ostatecznie doprowadza do uszkodzenia nerwu wzrokowego.

Do przyczyn wystąpienia jaskry u pacjenta zalicza się:

 • chorobę cukrzycową,
 • miażdżycę,
 • hiperlipidemię,
 • obciążenie genetyczne,
 • częste występowanie migren,
 • ekspozycję na przewlekły stres,
 • doświadczenie urazu w obszarze oka,
 • borykanie się z kłopotami z wysokim ciśnieniem tętniczym,
 • przejście operacji oka lub oczu.

Jej najczęstszymi objawami, które należy skonsultować z okulistą od jaskry na terenie Warszawy, są:

 • ból obszaru oka,
 • zawężenie pola widzenia,
 • zaczerwienienie oka,
 • znaczne pogarszanie się wzroku,
 • widzenie efektu halo wokół wszelkich źródeł światła,
 • nudności,
 • wymioty.

Jaskra – jakie są jej rodzaje?

Lekarze wyodrębniają kilka rodzajów jaskry, który różnią się w zależności od leżących u ich podstaw przyczyn oraz przebiegu choroby. Zalicza się do nich:

 • jaskrę pierwotną otwartego kąta – jest najczęściej rozpoznawalna. Pojawia się w sytuacji wystąpienia nieprawidłowości w obrębie odpływu cieczy wodnistej, która kumulując się – podwyższa ciśnienie wewnątrz gałki ocznej. Ten rodzaj rozwija się powoli, początkowo nie dając wyraźnych, niepokojących objawów. W przypadku pojawienia się pierwszych oznak należy jak najszybciej odbyć konsultację z okulistą od jaskry w Warszawie,
 • jaskrę z prawidłowym ciśnieniem wewnątrz gałki ocznej – przy jej diagnozowaniu obserwuje się prawidłowe wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego przy jednoczesnym rozwijaniu się uszkodzenia nerwu i zauważalnej utracie wzroku,
 • jaskrę zamkniętego kąta – pojawia się, gdy ciecz wodnista wypływa z oka. W jej przebiegu dochodzi do ostrego ataku z wyraźnymi objawami niepożądanymi, jak silny ból głowy, drażliwość na światło, nudności i wymioty. W takiej sytuacji należy natychmiastowo udać się po pomoc do okulisty od jaskry – w Warszawie znajdziesz doskonałych specjalistów.
 • jaskrę wtórną – spowodowana jest nowotworem, długim leczeniem sterydowym lub urazem mechanicznym oka,
 • jaskrę wrodzoną – spotykana jest najrzadziej. Podłoża jej występowania upatruje się w predyspozycjach genetycznych. Obserwuje się ją u niemowląt i najmłodszych dzieci. Konsekwencją jej wystąpienia jest najczęściej całkowita utrata wzroku.

Jaskra – leczenie u okulisty od jaskry w Warszawie

Leczenie odbywa się w zależności od typu i nasilenia objawów jaskry. Specjalista może przepisać odpowiednie krople przeciwjaskrowe, które mają za zadanie obniżyć ciśnienie wewnątrzgałkowe, hamować wydzielanie cieczy lub zwiększać jej przepływ. Możliwe jest przeprowadzenie również operacji chirurgicznej lub zabiegów laserowych.