Rodzaje zużycia energii w przemyśle

Rodzaje zużycia energii w przemyśle

Przedsiębiorstwa zatrudniające nieraz setki pracowników wykorzystują tony materiałów w produkcji, a ich obiekty pobierają przy tym bardzo dużo prądu. Z tego powodu warto przeanalizować procesy zachodzące w firmie i zastanowić się, jak ograniczyć zużycie energii w przemyśle.

W niniejszym artykule prezentujemy kilka rozwiązań oraz przedstawiamy zalety skorzystania z naszego autorskiego systemu PowerStream.

Ograniczenie zużycia energii w przemyśle

Kluczem do maksymalizacji zysków przedsiębiorstwa są nie tylko efektywna produkcja, jakość wyrobów czy zaawansowany marketing. Zgodnie z samą definicją dochód to przychody minus koszty ich uzyskania, dlatego koszty te warto ograniczać.

Nie bez powodu wiele stanowisk kiedyś zajmowanych przez ludzi obecnie zastępują maszyny, które mogą pracować w trybie ciągłym, zwykle wydajniej i z większą powtarzalnością. Jak jednak wygląda sprawa w przypadku energii? Jak skutecznie ograniczyć wydatki w tym obszarze?

Sposoby ograniczenia zużycia energii w przemyśle

Istnieje wiele pomysłów na oszczędności energii w przemyśle. Dlatego poniżej przedstawiamy kilka aspektów, które warto wziąć pod uwagę, planując optymalizację kosztów. To na przykład:

Izolacja termiczna

Zapewnienie odpowiedniej izolacji termicznej budynków i instalacji przemysłowych jest kluczowe dla ograniczenia strat ciepła i chłodzenia. Szczelna bariera może zminimalizować ucieczkę energii, co przyczyni się do zmniejszenia ogólnego zużycia prądu w procesach produkcyjnych.

Szkolenie pracowników

Wiedza i świadomość pracowników są ważnymi czynnikami wpływającymi na oszczędność energii w przemyśle. Organizowanie szkoleń oraz warsztatów na temat ograniczania zużycia prądu, optymalnego korzystania z urządzeń czy maszyn, a także informowanie zatrudnione osoby o celach i strategiach oszczędzania energii mogą przyczynić się do obniżenia ilości wykorzystywanej energii w codziennych operacjach.

Efektywne oświetlenie

Tradycyjne źródła oświetlenia, takie jak żarówki żarowe zużywają dużo energii i są nietrwałe. Zastąpienie ich energooszczędnymi źródłami światła pokroju oświetlenia LED może znacznie obniżyć ilość wykorzystywanego prądu. Dodatkowo stosowanie czujników ruchu czy systemów sterowania oświetleniem pozwalają na automatyczne wyłączanie lamp w nieużytkowanych pomieszczeniach, co jeszcze bardziej ograniczy straty energetyczne.

Efektywne zarządzanie energią

Wprowadzenie systemów zarządzania energią, takich jak automatyczne sterowanie i monitorowanie, umożliwia sprawowanie większej kontroli. Instalacja czujników zużycia prądu, które dostarczą informacje w czasie rzeczywistym, pozwala na kontrolę efektywności energetycznej. Można również wykorzystać taryfy czasu rzeczywistego, które pozwalają na korzystanie z energii w godzinach o niższym zapotrzebowaniu i niższych kosztach.

W efektywnym zarządzaniu energią mogą pomóc także nowoczesne rozwiązania technologiczne! Zachęcamy do skorzystania z naszego autorskiego systemu PowerStream.

Audyt energetyczny

Przeprowadzenie audytu energetycznego jest kluczowym krokiem w identyfikacji obszarów, w których istnieje możliwość wprowadzenia poprawek w celu oszczędzania energii. Może on obejmować szczegółową analizę procesów produkcyjnych, systemów energetycznych, instalacji oświetleniowych, izolacji termicznej i innych czynników wpływających na zużycie prądu. Na podstawie wyników audytu istnieje możliwość opracowania planu działań mającego na celu poprawę efektywności w tym obszarze.

Jak ograniczyć zużycie energii w przemyśle? System PowerStream

Pomagamy klientom ograniczyć zużycie energii w przemyśle. System PowerStream na bieżąco analizuje poziom mocy biernej, a nasi eksperci dzięki analizom wyników mogą dopasować odpowiednie rozwiązania optymalizacyjne. W efekcie zmniejszają się opłaty za moc czynną. Omawiany system co 15 min zbiera wyniki, dzięki czemu może szybko wykryć ewentualne anomalie.

Klient otrzymuje dostęp do czytelnego panelu online, który pozwala monitorować aktualne zużycie energii. Ponadto w każdym przypadku dopasowujemy system do indywidualnych cech i potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.