Gdzie kalibrować alkomaty?

Gdzie kalibrować alkomaty?

Alkomat to niezwykle przydatne urządzenie. Korzystają z niego nie tylko policjanci. Alkomat do użytku prywatnego zakupić może każdy. Śmiało można powiedzieć, że każdy kierowca dla własnego bezpieczeństwa powinien takie urządzenie posiadać. Na rynku dostępne są różne rodzaje alkomatów. Niezależnie od tego, jaki model się ma, najważniejsze jest, aby działał on poprawnie. Dlatego ważna jest jego regularna kalibracja. Jeśli alkomat nie będzie systematycznie kalibrowany, to nie będzie wskazywał prawidłowego i dokładnego wyniku. Warto zatem wiedzieć jak często i gdzie kalibrować posiadany alkomat.

Na czym polega kalibracja alkomatu?

Najczęściej wybierane są alkomaty półprzewodnikowe i elektrochemiczne. Wskazują dokładne i precyzyjne wyniki testu. Zwłaszcza alkomat elektrochemiczny. Jednak, aby urządzenie działało poprawnie, musi być systematycznie kalibrowane. Po pewnym czasie każdy bowiem alkomat ulega rozregulowaniu. Przestaje wskazywać właściwe wyniki pomiaru. Na rozregulowane się alkomatu wpływ mają różne czynniki. Mogą być to warunki atmosferyczne, jeśli pomiaru często dokonuje się na zewnątrz. Oczywiście na rozregulowanie się urządzenia wpływ ma również duża częstotliwość jego użytkowania. Jeśli alkomat nie będzie regularnie kalibrowany, to nie tylko przestanie wskazywać poprawne wyniki, ale może również dojść do jego trwałego uszkodzenia. Proces kalibracji alkomatu polega na porównaniu wyników wskazywanych przez urządzenie z wynikami wzorcowymi. Jeśli pojawiają się odmienne wyniki, wówczas konieczna jest regulacja urządzenia. Po kalibracji alkomat znów wskazywać będzie dokładne wyniki pomiarów.

Kalibrowanie alkomatu

Do skalibrowania alkomatu potrzebne są specjalistyczne urządzenia. Mowa tu o tzw. stymulatorach. Proces kalibracji rozpoczyna się od przełączenia urządzenia w tryb serwisowy. Następnie do alkomatu wprowadza się próbki alkoholu o różnym stężeniu. W ten sposób sprawdza się, czy alkomat podaje prawidłowe wyniki. Jeśli nie, urządzenie zostaje skalibrowane. Nie można jednak kalibrować alkomatu samodzielnie. Potrzebne są tu bowiem nie tylko wspomniane urządzenia, ale i odpowiednia wiedza i umiejętności. Osoba bez takiej wiedzy nie będzie w stanie ocenić jakie poprawki w działaniu urządzenia wprowadzić. Konieczne jest także posiadanie stanowiska pomiarowego. Zatem gdzie można kalibrować alkomat? Powinien być to specjalistyczny serwis zajmujący się profesjonalną kalibracją alkomatów.

Profesjonalna kalibracja alkomatu

Jak wspomniano, alkomat zawsze kalibrowany powinien być w profesjonalnym serwisie. Gdzie kalibrować alkomaty? Dobrym miejscem będzie Polskie Centrum Kalibracji. Posiada kilkanaście punktów kalibracji w całej Polsce. Oddając tam swój alkomat do kalibracji, można być pewnym, że proces ten przeprowadzony zostanie w sposób profesjonalny z zachowaniem najwyższych standardów. Wykorzystane zostaną profesjonalne narzędzia i urządzenia do kalibracji alkomatów, a wszystko przeprowadzone zostanie na właściwie przygotowanym stanowisku pomiarowym. Oddając alkomat do kalibracji do profesjonalnego serwisu można mieć pewność, że po jego odbiorze urządzenie będzie dokładne i precyzyjne. Polskie Centrum Kalibracji wystawia bowiem certyfikat świadczący o jakości wykonanej usługi i rzetelności wskazywanych przez urządzenie pomiarów.

Częstotliwość kalibracji alkomatu

Ważne jest również, aby wiedzieć, co ile kalibrować alkomat. W przypadku alkomatów elektrochemicznych kalibracja przeprowadzana powinna być co 500 pomiarów lub co 12 miesięcy. Nowoczesne urządzenia elektrochemiczne wyświetlają na swoim ekranie ilość przeprowadzonych pomiarów. Pozwala to na łatwą kontrolę momentu, kiedy należy oddać alkomat do kalibracji. W przypadku alkomatów półprzewodnikowych kalibrację przeprowadzać należy częściej. Już po 200 – 300 pomiarach lub co 6 miesięcy. Ich sensory bowiem szybciej ulegają rozregulowaniu w porównaniu z alkomatami elektrochemicznymi. Można zatem powiedzieć, że im lepszy alkomat, tym rzadsza jego kalibracja. Kupując zatem urządzenie, warto zainwestować w lepszej jakości model.