Jak napisać wniosek o dotację unijną?

Jak napisać wniosek o dotację unijną?

Możliwość uzyskania dotacji unijnej na rozpoczęcie wymarzonej działalności stanowi cel wielu początkujących przedsiębiorców. W celu uzyskania funduszy na swój projekt, warto jednak wiedzieć, w jaki sposób się przygotować, aby uzyskać pieniądze. Ważne jest zadbanie o każdy, nawet najdrobniejszy szczegół oraz dokładne zdefiniowanie i przemyślenie każdego elementu swojego projektu.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie unijne?

Większość początkujących osób zastanawia się, jak napisać wniosek o dotacje unijne oraz na co w szczególności zwrócić uwagę. Wiele osób jest początkujących w tym temacie, a wiedza, którą posiada na ten temat, jest niewielka. Warto wiedzieć, że pisanie projektów unijnych po zdobyciu odpowiedniej ilości informacji nie powinno stanowić problemu nawet dla niedoświadczonej osoby. Jeśli jednak nie czujesz się na siłach, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy podpowiedzą, jak pisać wnioski o dotacje unijne. W tym celu warto wybierać tych, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie poparte sukcesami w tej dziedzinie.

Z uwagi na fakt, że kryteria i regulaminy dotacji zmieniają się dość często (z reguły z roku na rok), a same zasady przyznawania funduszy mogą być różne, pierwszym elementem, na jaki należy zwrócić uwagę, jest dokładne zapoznanie się z regulaminem oraz dokładnymi kryteriami, jakie musi spełniać wniosek oraz pozostałe dokumenty aplikacyjne.

Na co zwrócić uwagę, pisząc wniosek o dotacje unijne?

Pierwszym elementem, na jaki trzeba zwrócić uwagę, pisząc wniosek o dotacje, jest celowość zakładanego przedsięwzięcia. Najprościej mówiąc, jest to dokładne opisanie w treści wniosku. W tym celu należy dokładnie i szczegółowo wypełnić wniosek, uzupełnić go o wszelkie wymagane (i nie tylko) załączniki, powinien on też zawierać dokładny i logiczny biznesplan oraz harmonogram finansowy oraz rzeczowy. W tym miejscu koniecznym okazuje się dokonanie oceny finansowej, określenie założeń i celów przedsięwzięcia oraz dokładne opisanie usług, które mają być świadczone.

Przedsiębiorca w biznesplanie powinien wykazać swoją znajomość rynku oraz świadomość potencjalnych zagrożeń i barier, które mogą rzutować na późniejszy rozwój oraz utrzymanie firmy. Do innych elementów, które spełniają wymóg celowości przedsięwzięcia (i które są brane pod uwagę przez ekspertów podczas oceny wniosku) zaliczyć należy także:

– dokonanie kompleksowej analizy SWOT,

– realną ocenę liczny potencjalnych klientów w porównaniu do możliwości i planów przedsięwzięcia,

– uwzględnienie realności cen poprzez ustalenie określonej polityki cenowej wraz z dokładnym wyszczególnieniem cen oferowanych usług lub produktów wraz z uwzględnieniem programów lojalnościowych,

– opracowanie prognozy z przychodów działalności.

Co jeszcze jest ważne podczas pisania wniosku o dotacje unijne?

Jeśli zastanawiasz się, jak napisać wniosek o dotacje to poza powyższymi elementami, warto zwrócić uwagę także na dwa inne, mające duże znaczenie aspekty. Pierwszym z nich jest trwałość projektu. Na jego ocenę składa się nie tylko posiadane zaplecze finansowe (do którego zalicza się także wkład własny) oraz zaplecze materiałowe, jakim dysponujesz (czyli np. lokal czy urządzenia), ale także w niektórych przypadkach poziom oraz kierunek wykształcenia. To w tym miejscu wnioskujący musi udowodnić, że jego przedsięwzięcie ma solidne podstawy nie tylko na samym początku działalności, ale też w perspektywie długofalowej.

Należy też pamiętać o efektywności kosztowej. Wnioskujący jest zobowiązany do wykazania i bieżącego orientowania się co do przewidywanych wydatków oraz zapewnienia sobie płynności finansowej przez przynajmniej jeden rok od momentu zarejestrowania firmy. Oceniający wniosek będą z pewnością zwracali uwagę na zaprezentowane wydatki oraz ich adekwatność z działaniami, które zostały opisane w początkowym etapie wniosku i biznesplanie. Wnioskodawca powinien wykazać także, że nie będzie miał problemu z utrzymaniem firmy oraz to, że jest w stanie zapewnić ciągłość finansową, biorąc pod uwagę realne ryzyka oraz ewentualne zmiany zachodzące na rynku.