Kto zajmuje się administrowaniem nieruchomościami?

Kto zajmuje się administrowaniem nieruchomościami?

Na krajowym rynku działalność prowadzi wiele firm oraz wspólnot, które specjalizują się w szeroko pojętym procesie administrowania mieszkaniami należącymi do konkretnych osób. Zwykle są to ludzie wyznaczeni przez wspólnoty mieszkaniowe lub pracownicy firm specjalizujących się w wykonywaniu zadań z zakresu zarządzania oraz administrowania nieruchomościami. Wyspecjalizowani zarządcy to osoby, które muszą wykazać się odpowiednimi umiejętnościami oraz cechami. Warto dowiedzieć się czegoś więcej na temat takich fachowców.

Administrowanie nieruchomościami – Warszawa

Zarówno na terenie Warszawy, jak i innych polskich miast, znajduje się wiele nieruchomości, budynków oraz lokali, które wymagają odpowiedniego administrowania. Zadaniami takimi zajmują się wyspecjalizowani zarządcy.

Do grona ich obowiązków można zaliczyć podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym, związanych z konkretnymi obiektami, a także szeroko pojęte administrowanie nimi. Na podstawie analizy rynku, zarządca zatwierdza stawki czynszu oraz plany marketingowe, których celem jest przyciąganie kolejnych najemców.

Oprócz tego fachowcy oferujący administrowanie nieruchomościami w Warszawie i innych miastach mają za zadanie opracowywać propozycje bardziej ekonomicznego wykorzystania konkretnych nieruchomości. Podejmują także sporo innych decyzji z zakresu szeroko pojętych finansów oraz opłacalnego wynajmu. Dodatkowo osoba taka sporządza plany wydatków akceptowane przez właścicieli, a także szuka różnych nowych rozwiązań o bardziej opłacalnym charakterze.

Co jeszcze warto wiedzieć o zarządcach nieruchomości?

Jeśli chodzi o obowiązki zarządców nieruchomości, to do ich grona z pewnością należy zaliczyć wykonywanie różnych zadań oraz podejmowanie istotnych decyzji, które są związane z szeroko pojętym stanem technicznym budynku. Osoba taka odpowiada za różnego rodzaju kontrole i ich terminy, określa budżet na naprawy oraz renowacje czy też kontroluje terminowość opłacania czynszu.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami osoba odpowiedzialna za administrowanie nieruchomościami w Warszawie i innych zakątkach naszego kraju nie musi posiadać już wyższego wykształcenia, licencji zawodowej ani wykazywać się niekaralnością. Obowiązkiem jest natomiast posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone w wyniku działań z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W przypadku federacji zrzeszających pośredników zachodzi konieczność posiadania licencji i spełnienia pewnych wymagań, takich jak:

  • wnioskowanie o licencję,
  • posiadanie minimum średniego wykształcenia,
  • przejście kursu kwalifikacyjnego zakończonego zdanym egzaminem,
  • akceptacja kodeksu etyki zawodowej danej federacji.

Gdzie szukać dobrych zarządców?

Na polskim rynku działają liczne federacje oraz firmy zatrudniające osoby, których specjalizacją jest administrowanie nieruchomościami w Warszawie i innych miejscowościach. Znalezienie zarządców chcących reprezentować spółdzielnię lub innego właściciela nie stanowi trudnego zadania. Sporo informacji na ten temat można znaleźć na przykład w Internecie.