Modernizacja oświetlenia – jak uzyskać dofinansowanie

Modernizacja oświetlenia – jak uzyskać dofinansowanie

Modernizacja oświetlenia stanowi łatwy i skuteczny sposób na realne zmniejszenie zużycia energii. Proces więc wpisuje się w trend rozwoju inicjatywy ekologicznej. Wymiana świateł może zostać przeprowadzona zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz niewielkiego zakładu produkcyjnego, a także dużego przedsiębiorstwa. Proces ten może dotyczyć również budynków użyteczności publicznej oraz dróg gminnych. Wymiana żarówek na te typu LED w większych obszarach może generować dość spore koszty początkowe. Z tego względu istnieją różnego rodzaju dofinansowania, z których można skorzystać w celu obniżenia kosztów przeprowadzenia modernizacji.

Modernizacja oświetlenia – dofinansowanie

Trudno przeprowadzić dowolny typ modernizacji bez ówczesnego jej rozplanowania. Ten proces dotyczy w szczególności podmiotów, którym zależy na pozyskaniu dodatkowych środków lub też zewnętrznego dofinansowania na przekształcenie systemu oświetlenia. Projekt, o którym mowa powinien zawierać nie tylko skalę modernizacji, ale również jej szczegółowy kosztorys. Ważne są również wszelkie aspekty związane z ekonomią i ekologią, ponieważ dzięki ich obecności w projekcie istnieje większe prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania od podmiotów zewnętrznych. Dotyczy to zarówno Unii Europejskiej, jak i organizacji państwowych, ale także prywatnych inwestorów. Każda inicjatywa powinna być bowiem szczegółowo opisana – posiadać jasno wyznaczone cele oraz sposoby ich realizacji. W przypadku modernizacji oświetlenia najważniejszym aspektem jest wpływ tego procesu na środowisko, jak również promowanie zmian przyczyniających się do eliminacji szkodliwego działania człowieka na naturalny ekosystem.

Dofinansowanie do wymiany oświetlenia z budżetu Unii Europejskiej

Pierwszym podmiotem, o którym najczęściej myśli się w kontekście dofinansowania projektów różnego typu jest Unia Europejska. Trudno się temu dziwić, gdyż to właśnie ona wspiera środkami finansowymi nie tylko osoby fizyczne, ale również małe przedsiębiorstwa i gminy. Konstruując projekt o finansowanie modernizacji oświetlenia konieczne jest podkreślenie, iż modernizacja ma doprowadzić nie tylko do obniżenia kosztów własnych, a co za tym idzie – rozwoju przedsiębiorstwa. Istotnym jest w tym miejscu również czynnik ochrony środowiska naturalnego. Projekty pisane z myślą o uzyskaniu pieniędzy na przeprowadzenie modernizacji świetlnej muszą być oparte o audyt oświetlenia, jak również o rzeczywiste rozwiązania zmierzające ku poprawie zużycia energii, dzięki skorzystaniu z dotacji. 

Warto jednak mieć świadomość istnienia innych podmiotów, które mogą być równie istotnym źródłem dofinansowania inwestycji tego typu. Pojawia się coraz więcej programów ogólnopolskich i lokalnych, które zachęcają do większego stosowania przyjaznych dla środowiska żarówek LED. Jednym z miejsc posiadających kwoty na modernizacje świetlną jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Instytucja udziale pomocy zarówno w kontekście oświetlenia publicznego, jak i prywatnego. Należy mieć świadomość, iż dofinansowanie NFOŚiGW jest udzielane na zasadzie kredytu, którego regularna spłata jest dość przystępna. Wynika to z faktu, iż wymiana oświetlenia na większym obszarze generuje sporą oszczędność. 

Dofinansowanie do oświetlenia ulicznego

Nie licząc programów państwowych i unijnych, z których korzysta wiele miast czy gmin, pojawiają się nowe możliwości na dofinansowanie do oświetlenia ulicznego w danym regionie. Pomoc oferują dziś nie tylko organizacje krajowe, ale również europejskie, wspierające inicjatywy proekologiczne. W tym miejscu warto wspomnieć o programie Polseff stworzonym przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Dofinansowaniem wymiany oświetlenia na nowoczesne żarówki LED mogą być również zainteresowane firmy, które dostarczają energooszczędne rozwiązania. Jedną z nich jest LUXMAT, proponująca rozwiązania zarówno w kontekście audytu oświetlenia ulicznego, jak i również do przestrzeni zamkniętych. 

Warto zainteresować się tematyką modernizacji oświetlenia, gdyż inwestycja w proces stanowi niezwykle opłacalny proces. Warto też podkreślić, pozwala ona uzyskać korzyści nie tylko w kontekście finansowym, ale również zadbać o środowisko naturalne.