Jakie są dopuszczalne normy zapylenia w miejscu pracy?

Jakie są dopuszczalne normy zapylenia w miejscu pracy?

Pewna grupa pracowników narażona jest na szkodliwe czynniki w miejscu pracy. Charakter niektórych zakładów produkcyjnych sprawia, że występują w nich pyły stanowiące zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Ze względu na fakt, że ich wdychanie wiąże się z realnymi konsekwencjami dla pracownika, istnieją osobne przepisy BHP, które ściśle określają, jakie jest dopuszczalne zapylenie w miejscu pracy.

Normy zapylenia na stanowisku pracy – co warto wiedzieć na ten temat?

Na wstępie warto wspomnieć, że pojęcie pyłu jest bardzo szerokie. Odnosić się może do różnych cząsteczek przenikających i utrzymujących się w powietrzu. Niekiedy jest skutkiem rozdrabniania różnych ciał stałych, które pochodzą z przeróbek materiałów. Rozdrabnianiem może być zarówno mielenie, kruszenie, jak i szlifowanie.

W związku z tym cząsteczki unoszące się w powietrzu występują w wielu zakładach produkcyjnych. Z tego powodu kwestia zapylenia jest istotnym elementem w zakresie BHP. Co ciekawe, wśród pyłów możemy wymienić także dym, mgłę oraz aerozole. Według normy PN-ISO 7708:2001 wysuwa się wniosek, że tego typu cząsteczki dzielimy na całkowity i wdychany. Drugi z wymienionych z kolei dzieli się na podkategorie, wśród których możemy wymienić:

 • pył przedtchawiczy;
 • pył tchawiczy;
 • pył tchawiczo-oskrzelowy;
 • pył respirabilny.

Ponadto szkodliwość pyłów i ich stężenie zależą od wielu czynników. Należą do nich: rodzaj, wielkość cząsteczek, stężenie we wdychanym powietrzu, indywidualna wrażliwość oraz okres czasu narażenia danej osoby na pyły.

Pamiętajmy, że pył może być nie tylko wdychany, ale też osadzać się na skórze. Może więc drażnić, uczulać, zwłókniać płuca, a w skrajnym przypadku być powodem powstania nowotworu. By zapobiec tym zagrożeniom, zakłady pracy stosują cyklicznie odpylanie i odkurzanie nadmiaru tego typu substancji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod poniższym linkiem: https://naar.pl/oferta/instalacje-odpylania-odkurzania-przemyslowego/.

Normy zapylenia na stanowisku pracy — rodzaje pyłów i stopień ich szkodliwości

Jak mówi norma PN-ISO 7708:2001, pył w zależności od oceny zagrożenia zdrowia możemy podzielić na:

 • całkowity – określający wszelkie cząsteczki, które znajdują się w określonej objętości powietrza;
 • wdychany – część pyłu wdychana jest przez usta i nos;
 • przedtchawiczy – pył, który nie dociera dalej niż do krtani;
 • tchawiczo-oskrzelowy – pył, który nie dociera do bezpośredniej części dróg oddechowych;
 • tchawiczy – pył, który przedostaje się poza krtań;
 • respirabilny – pył, który dociera do bezrzęskowej części dróg oddechowych.

Co ważne, stężenie i szkodliwość pyłów w miejscu pracy jest przede wszystkim zależne od:

 • rodzaju;
 • czasu narażenia;
 • stężenia we wdychanym powietrzu;
 • wymiarów oraz kształtu cząsteczek;
 • stanu zdrowia danej osoby.

Zapylenie na stanowisku pracy – norma. Przepisy i regulacje BHP

Jak mówi Kodeks Pracy – obowiązek zapewnienia bezpiecznego dla zdrowia i życia pracowników środowiska spoczywa na pracodawcy. Miejsca, które narażone są na zapylenie, wymagają wdrożenia działań profilaktycznych. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w kwestii najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286) wraz ze zmianami (Dz.U. 2020 poz.61) określa, jakie czynniki są szkodliwe dla zdrowia. Podaje też najwyższe dopuszczalne stężenia, które określono w miligramach na metr sześcienny.

Czynników szkodliwych może być wiele, dlatego powinno się dokładnie z nimi zapoznać w trakcie szkolenia BHP. Ponadto na takich zajęciach istnieje możliwość zapoznania się z normami i metodami do pomiarów stężeń. Mogą się one różnić w zależności od charakteru danego zakładu produkcyjnego.

W miarę możliwości możemy też profilaktycznie nieco zmodyfikować technologię produkcyjną, odizolować pomieszczenia szczególnie narażone na działanie pyłów oraz zwilżać obrabiane materiały w celu ograniczania rozpylania szkodliwych substancji. Nie zapominajmy oczywiście o stosowaniu środków ochrony indywidualnej.